Katastrální úpravy

pozvánka na jednání

rozdělovník pozvánek

veřejná vyhláška

rozdělovník

sestava rozdělovníku

úvodní jednání