Archiv webových stránek

rozpočet 2009

závěrečný účet 2010

závěrečný účet 2011

audit 2010

audit 2011

rozpočet 2011

výzva k nabídce 2011

rozpočet 2015

rozvaha 2012

volby 2012 - minimální počet členů komise

                    - sídlo okrskové volební komise

                    - svolání okrskové volební komise

                    - informace pro voliče

výzva k nabídce topení a sociální zařízení 2012

výzva k nabídce hasiči 2012

výzva k nabídce osvětlení 2012   +  dodatek

výzva k nabídce oprava křížku 2012

inventarizace 2014

výkaz zisků a ztrát 2014

rozvaha 2014

Plnění rozpočtu v roce 2016

Rozvaha 2016

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Závěrečný účet 2016

Audit 2016