Hospodaření obce

Návrh rozpočtu 2017

Rozpočet 2017

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 6

Návrh rozpočtu 2018

Schválený rozpočet 2018

Audit hospodaření za rok 2017

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 2