Mikroregion Kolínské Zálabí

Rozpočet 2016

Plnění rozpočtu 2016

Rozvaha 2016

Výkaz zisků a ztrát 2016

Závěrečný účet 2016

Audit 2016

Návrh rozpočtu 2017

Rozpočtový výhled 2017 - 2021

Zápis z dílčího přezkumu hospodaření DSO v r. 2017

Výsledek přezkoumání hospodaření DSO v r. 2017

Závěrečný účet DSO v r. 2017

Výkaz hospodaření DSO v r. 2017

Rozvaha DSO v r. 2017

Výkaz zisků a ztrát DSO v r. 2017

Příloha

Komentář k závěrečnému účtu DSO v r. 2017