Důležitá telefonní čísla pro občana v nouzi:
Hasiči: 150       
Záchranná služba: 155
Policie: 158
Lékařská pohotovost: 321 723 000
Poruchy elektřiny: 800 154 978
Poruchy telefonu: 131 29