aktuálně


??;???m??n#???m??~ ????m¦Bú??????m?? ???? ??????B??????????????R?????Q?Q?????????n???????%loop%???%dtd%%??? veřejná vyhláška k zaslání soupisu nových pozemků KoPÚ Radovesnice II. oprávněným z věcného břemene (vyvěšeno 05.08.2019 / sejmuto 20.08.2019)


výběr poplatků na rok 2019 (29.03.2019 v 16:30-18:00 h.)


Poradna pro oběti trestných činů v Kolíně


dotace na nákup a instalaci posezení v Dománovickém lese spolu s fitness prvky - informace


Upozornění - obecná prevence (vyvěšeno 05.09.2019 / sejmuto 31.12.2019)


Očkování psů v Dománovicích - sobota 07.09.2019 od 09:15 hod. do 09:45 hod. (vyvěšeno 05.09.2019 / sejmuto 15.09.2019)


Létozavírání v Dománovicích - sobota 14.09.2019 (vyvěšeno 05.09.2019 / sejmuto 15.09.2019)