Úřední deska


20.09.2021

Oznámení o zahájení územního řízení, nařízení veřejného ústního jednání (kabelová přípojka pro stavbu RD v obci Dománovice, stavba č. IE-12-6028378; pozemky parc.č. 506 a 161/3 v katastrálním území Dománovice) (zveřejněno 20.09.2021 / sejmuto 06.10.2021)


09.09.2021

Usnesení o přerušení společného řízení (pozemek p.č. 73/49 k.ú. Dománovice) (zveřejněno 09.09.2021 / sejmuto 25.09.2021)

Usnesení o přerušení společného řízení (pozemek p.č. 73/34 k.ú. Dománovice) (zveřejněno 09.09.2021 / sejmuto 25.09.2021)

Usnesení o přerušení společného řízení (pozemek p.č. 73/48 k.ú. Dománovice) (zveřejněno 09.09.2021 / sejmuto 25.09.2021)


18.08.2021

Oznámení o zahájení územního řízení a řízení o odstranění stavby, nařízení veřejného ústního jednání (obnova NN levá část v obci Dománovice, stavba č. IE-12-6010198) (zveřejněno 18.08.2021 / sejmuto 18.09.2021)

Oznámení o zahájení územního řízení a řízení o odstranění stavby, nařízení veřejného ústního jednání (obnova NN pravá část v obci Dománovice, stavba č. IE-12-6010199) (zveřejněno 18.08.2021 / sejmuto 18.09.2021)


26.07.2021

Info PID - Integrace dopravy Kolínska a Kutnohorska od 01.08.2021

schéma páteřních linek

souhrnná informace o o změně Tarifu PID od 01.08.2021

leták "Kup si kupon. Ušetříš"

změna tarifu PID k 1. srpnu 2021 (Často kladené otázky-cestování ve Středočeském kraji)


14.07.2021

Záměr prodeje nemovité věci (Pozemku parc. č. 73/50 o výměře 1.020 m2 /ostatní plocha/)


03.06.2021

Oznámení o veřejném konání zasedání zastupitelstva obce dne 09.06.2021 od 19:00 hodin


28.05.2021

Usnesení Vlády České republiky č. 485 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5


12.05.2021

Poplatky - rok 2021


Usnesení Vlády České republiky č. 448 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6


Usnesení Vlády České republiky č. 449 k záměru dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví


Vyjádření MeSES k dalšímu postupu obnovy


Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, nařízení veřejného ústního jednání


Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje


Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje


Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021


Ukončení mimořádného veterinárního opatření


05.05.2021

Informační leták hejtmanky ke změnám od 3. května 2021


29.04.2021

Řád pro pohřebište v Obci Dománovice


26.04.2021

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 15.05.2021


22.04.2021

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Středočeský kraj o zpřístupnění k nahlédnutí hromadných předpisných seznamů, jimiž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci daň z nemovitých věcí na rok 2021

Dožádání ve věci vyvěšení veřejné vyhlášky o vyměření daně z nemovitostí na rok 2021


20.03.2021

Usnesení Vlády České republiky č. 297 o přijetí krizového opatření (návštěvy v sociálních službách)

Usnesení Vlády České republiky č. 298 o přijetí krizového opatření (omezení maloobchodu)

Usnesení Vlády České republiky č. 299 o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu)

Usnesení Vlády České republiky č. 300 o změně krizového opatření č. 200, č. 212 a č. 292 (o prodloužení jejich účinnosti do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.)


02.03.2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (samotestování-zaměstnanci od 02.03.2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (povinné testování-zaměstnavatelé od 03.03.2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (změna mimořádného opatření-hlášení do Národního dispecinku očkování ze dne 13.01.2021)


Veřejná hromadná doprava Středočeského kraje


Informační leták hejtmanky Stč kraje (Ochranné prostředky od 1. března)

Informační leták hejtmanky Stč kraje (Pohyb osob od 1. března)

Informační leták hejtmanky Stč kraje (Školy, služby, obchod od 1. března)


Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 České republice


01.03.2021

Usnesení Vlády České republiky č. 196 o vyhlášení nouzového stavu na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27.02.2021

Usnesení Vlády České republiky č. 197 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 198 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 199 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 200 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 201 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 202 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 203 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 204 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 205 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 206 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 207 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 208 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 209 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 210 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 211 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

Usnesení Vlády České republiky č. 212 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 213 k ochrannému opatření Ministerstva zdravotnictví

Usnesení Vlády České republiky č. 213 k ochrannému opatření Ministerstva zdravotnictví (příloha)

Usnesení Vlády České republiky č. 214 k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví

Usnesení Vlády České republiky č. 214 k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví (příloha)

Usnesení Vlády České republiky č. 215 o zajištění a organizaci vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem

Usnesení Vlády České republiky č. 216 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 217 o přijetí krizového opatření


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (nařízení izolace a karantény od 01.03.2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (nošení ochranných prostředků od 01.03.2021)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví (omezení překročení hranice ČR od 01.03.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví (seznam zemí s rizikem nákazy COVID-19 od 01.03.2021)


Sbírka zákonů ČR, částka 38 ze dne 26.02.2021


Čestné prohlášení (vzor)

Formulář pro cesty mimo okres (vzor)

Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce (vzor)


Otázky a odpovědi


22.02.2021

Kde budou povinné respirátory (informační leták hejtmanky)


15.02.2021

Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele


27.01.2021

Usnesení vlády ČR ze dne 22. ledna 2021 č. 55 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Usnesení vlády ČR ze dne 22. ledna 2021 č. 56 o změně krizových opatření

Usnesení vlády ČR ze dne 22. ledna 2021 č. 57 o přijetí krizového opatření


Nařízení Státní veterinární správy (mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky)

Tisková zpráva MZe 26.01.2021 (Ptačí chřipka je potvrzena v dalších dvou lokalitách, SVS přijímá veterinární opatření v celé ČR)


20.01.2021

Informace o průběhu odvolacího řízení (Krajský úřad Středočeského kraje č.j. 005971/2021/KUSK)

Informace o průběhu odvolacího řízení (Krajský úřad Středočeského kraje č.j. 005652/2021/KUSK)


14.01.2021

Očkování seniorů 80+ proti COVID-19 (jak se registrovat-včetně odkazu na registrační on-line formulář, co je potřeba pro registraci, kde očkování probíhá, jak očkování probíhá)

Registrace očkování proti COVID-19 pro seniory nad 80 let (leták)

Metodický pokyn MZDR pro očkování-plán provedení a centrální rezervační systém

Doprava pro seniory a OZP


11.01.2021

Vše o očkování proti COVID-19

Vše o očkování proti COVID-19 seniorů 80+

očkovací místa + velkokapacitní odběrová místa (MAPA)


09.12.2020

Vyrozumění o podaném odvolání (pozemek p.č. 73/34 v katastrálním území Dománovice)

Odvolání (pozemek p.č. 73/34 v katastrálním území Dománovice)

Odvolání (pozemek p.č. 73/34 v katastrálním území Dománovice) část 1

Odvolání (pozemek p.č. 73/34 v katastrálním území Dománovice) část 2

Odvolání (pozemek p.č. 73/34 v katastrálním území Dománovice) část 3

Odvolání (pozemek p.č. 73/34 v katastrálním území Dománovice) část 4


Co se změní od pondělí 7.12.2020 ve školství a v dopravě


24.11.2020

Vyrozumění o podaném odvolání (pozemek p.č. 73/49 v katastrálním území Dománovice)

Vyrozumění o podaném odvolání (pozemek p.č. 73/49 v katastrálním území Dománovice) část 2

Vyrozumění o podaném odvolání (pozemek p.č. 73/49 v katastrálním území Dománovice) část 3

Vyrozumění o podaném odvolání (pozemek p.č. 73/49 v katastrálním území Dománovice) část 4a

Vyrozumění o podaném odvolání (pozemek p.č. 73/49 v katastrálním území Dománovice) část 4b

Vyrozumění o podaném odvolání (pozemek p.č. 73/49 v katastrálním území Dománovice) část 5


18.11.2020

Sbírka zákonů ČR, částka 190 ze dne 16.11.2020 (Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření)


21.10.2020

Stavba rodinného domu v obci Dománovice (parc.č. 73/34) - rozhodnutí o společném povolení


13.10.2020

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 8/2020

Postup pro umístění dětí dle NV

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 7/2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 8/2020

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Rozhodnutí o vydání společného povolení (pozemek p.č. 73/49 v katastrálním území Dománovice)


30.09.2020

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu dne 10.10.2020


22.09.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 6/2020


Veřejná vyhláška k rozhodnutí o výměně vlastnických práv KoPÚ Radovesnice II.

seznam účastníků řízení k č.j. SPU 188335/2020


Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (ČEZ Distribuce, a.s.)

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 5/2020

Oznámení o době a místě konání voleb dne 02.10.2020 - 03.10.2020


02.09.2020

Oznámení veřejného konání zasedání zastupitelstva obce dne 09.09.2020 od 19:00 hodin


26.08.2020

pozemek parc. č. 73/34 - Seznámení s podklady řízení před vydáním rozhodnutí


19.08.2020

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. a 3. října 2020 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků


16.08.2020

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy ryb herpesvirózy Koi (herpersviróza kapra Koi) ve Středočeském kraji


01.08.2020

Rozhodnutí o změně hranice Radovesnice II

pozemek parc. č. 73/49 - Vyrozumění o pokračování v řízení, seznámení s podklady řízení před vydáním rozhodnutí (zrušení ústního jednání a nařízení nového termínu ústního jednání)


14.07.2020

Záměr prodeje nemovité věci - pozemku parc. č. 73/50 o výměře 1.020 m2 /ostatní plocha/ (vyvěšeno 14.07.2020)

Oznámení záměru pořízení územního plánu


24.06.2020

pozemek parc. č. 73/49 - Vyrozumění o pokračování v řízení, seznámení s podklady řízení před vydáním rozhodnutí (vyvěšeno 24.06.2020)


21.05.2020

Oznámení veřejného konání zasedání zastupitelstva obce dne 27.05.2020 od 19:00 hodin (vyvěšeno 20.05.2020 / sejmuto 27.05.2020)


20.05.2020

pozemek parc. č. 73/34 - Vyrozumění o pokračování v řízení, seznámení s podklady řízení před vydáním rozhodnutí (vyvěšeno 20.05.2020)


08.05.2020

Veřejná vyhláška FÚ Středočeského kraje o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů k nahlédnutí

Dožádání ve věci vyvěšení veřejné vyhlášky o vyměření daně z nemovitostí na rok 2020


30.04.2020

Usnesení vlády ČR ze dne 23.04.2020 o přijetí krizového opatření

Usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 28.04.2020 k návrhu na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu


21.04.2020

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie (Ministerstvo životního prostředí)


07.04.2020

Nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem? (leták)

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - omezení pohybu osob s výjimkami

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách

UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ - ze dne 30.03.2020 ke kontaktním místům veřejné správy Czech POINT

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ - ze dne 06.03.2020 k prodeji OOP třídy FFP3


03.04.2020

Opatření obecné povahy - prodloužení platnosti znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR do 24.04.2020 23:59 hodin


24.03.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - volný pohyb osob na území ČR

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - vyčlenění prodejní doby pro seniory

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - prodloužení omezení činnosti OVM a SO

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - omezení maloobchodního prodeje

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - následná lůžková léčebně rehabilitační péče


23.03.2020

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

Aktuálně přijatá opatření České pošty

Aktuálně přijatá opatření České pošty - příloha (aktuální uzavření pošt 20.03.2020)

---Oznámení o odložení zasedání zastupitelstva obce naplánované na den 25.03.2020---

Kontaktní informace pro občany, kteří v souvislosti s aktuálním vyhlášením nouzového stavu pociťují tíseň a psychické obtíže

Fungování Obecního úřadu Dománovice v době nouzového stavu

Informace České pošty k vyplácení důchodů a doručování doporučených zásilek

Podpůrná linka Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje


20.03.2020

Mimořádné opatření MZ ČR k nakupování osob starších 65 let


18.03.2020

Oznámení hejtmanky Středočeského kraje starostům

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území ze nouzového stavu

Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu


16.03.2020

Opatření obecné povahy, kterým se dočasně zavádí ochrana vnitřních hranic České republiky

Příloha k Opatření obecné povahy, kterým se dočasně zavádí ochrana vnitřních hranic České republiky

Sbírka zákonů ČR, Částka 34 (Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2)

Sbírka zákonů ČR, Částka 35 (Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření a Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu)


13.03.2020

Informace k vyhlášení nouzového stavu


11.03.2020

Informace z jednání krajské epidemiologické komise

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19

Opatření České pošty v souvislosti s koronavirem - informace


10.03.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - prodej osobních ochranných prostředků třídy FFP3

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11.03.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10.03.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče (od 10.03.2020)


rozhodnutí o návrhu koplexních pozemkových úprav

- oznámení
- přečíslovací tabulka
- rozdělovník
- sestava rozdělovníku
- seznam účastníků řízení


Stavba rodinného domu v obci Dománovice (parc.č. 73/49) - rozhodnutí o společném povolení (vyvěšeno 28.01.2020 / sejmuto 13.02.2020)

Stavba rodinného domu v obci Dománovice (parc.č. 73/49) - opravné rozhodnutí (vyvěšeno 28.01.2020 / sejmuto 13.02.2020)


Veřejná vyhláška k pozvánce na šetření hranic - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radovesnice II., v části k.ú. Lipec a v části k.ú. Dománovice (dne 26.02.2020 v 10:00 hodin)

Veřejná vyhláška k pozvánce na šetření hranic (harmonogram)

Veřejná vyhláška k pozvánce na šetření hranic (mapa)

Veřejná vyhláška k pozvánce na šetření hranic (rozdělovník)Veřejná vyhláška k pozvánce na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radovesnice II., v části k.ú. Lipec a v části k.ú. Dománovice (dne 23.01.2020 v 17:00 hodin v kulturním domě v Radovesnicích II.)

dotazník k vytyčení (KoPÚ Radovesnice II.)Rozhodnutí o společném územním a stavebním povolení (vyvěšeno 02.01.2020 / sejmuto 18.01.2020)


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva (18.12.2019 v 19:00 hod.) (vyvěšeno 12.12.2019 / sejmuto 19.12.2019)


Oznámení konání zasedání zastupitelstva obce (04.12.2019 v 19:00 hod.) (vyvěšeno 28.11.2019 / sejmuto 05.12.2019)


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva (30.10.2019 v 19:00 hod.) (vyvěšeno 24.10.2019 / sejmuto 31.10.2019)


Stavba rodinného domu v obci Dománovice (parc.č. 73/49) - oznámení o zahájení řízení a nařízení veřejného ústního jednání (vyvěšeno 23.10.2019 / sejmuto 22.11.2019)


Stavba rodinného domu v obci Dománovice (parc.č. 73/51) - vyrozumění o podaném odvolání (vyvěšeno 18.10.2019 / sejmuto 02.11.2019)


Stavba rodinného domu v obci Dománovice (parc.č. 73/34) - oznámení o zahájení řízení a nařízení veřejného ústního jednání (vyvěšeno 18.10.2019 / sejmuto 17.11.2019)


Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav (vyvěšeno 14.10.2019 / sejmuto 14.11.2019)

- seznam účastníků řízení (vyvěšeno 14.10.2019 / sejmuto 14.11.2019)

- srovnávací sestavení pracovních a přidělených parcelních čísel (vyvěšeno 14.10.2019 / sejmuto 14.11.2019)

- mapa návrhu s čísly z katastru nemovitostí (vyvěšeno 14.10.2019 / sejmuto 14.11.2019)

- rozdělovník (vyvěšeno 14.10.2019 / sejmuto 14.11.2019)Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva (09.10.2019 v 19:00 hod.) (vyvěšeno 02.10.2019 / sejmuto 09.10.2019)


Dodatečné povolení stavby-rozhodnutí (vyvěšeno 18.09.2019 / sejmuto 03.10.2019)


Oznámení o zrušení schůze zastupitelstva dne 31.07.2019 (vyvěšeno 24.07.2019 / sejmuto 01.08.2019)


oznámení zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání (vyvěšeno 27.06.2019 / sejmuto 12.07.2019)


územní rozhodnutí (dělení pozemku v obci Dománovice, pozemek parc. č. 73/52)


agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - seznam


agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) (vyvěšeno 05.09.2019 / sejmuto 31.12.2019)

agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - seznam (vyvěšeno 05.09.2019 / sejmuto 31.12.2019)