Úřední deska


Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019

první zasedání okrskové volební komise dne 30.04.2019 v 19:00 hodin

informace o počtu a sídlech volebních okrsků

oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

----------

územní rozhodnutí (dělení pozemku v obci Dománovice, pozemek parc. č. 73/52)


zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-oznámení


pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019


svoz nebezpečných složek komunálního odpadu (13.04.2019 v 10:30 h.) ..... sbírané druhy nebezpečných odpadů


agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - seznam


výběr poplatků na rok 2019


veřejná vyhláška k pozvánce na projednání 1 verze návrhu pozemkových úprav

veřejná vyhláška k pozvánce na projednání 1 verze návrhu pozemkových úprav (rozdělovník)


schválený rozpočet na rok 2019


záměr prodeje nemovité věci (pozemky za rybníkem) ..... mapa