Úřední deska


22.06.2023

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)
(zveřejněno 22.06.2023)


18.01.2023

Telefonní číslo pro žadatele v izolaci/karanténě z důvodu nemoci COVID-19 o zvláštní přenosnou volební schránku
(zveřejněno 18.01.2023)


05.01.2023

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
(zveřejněno 05.01.2023)

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta
(zveřejněno 05.01.2023)


Telefonní číslo pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku
(zveřejněno 05.01.2023)

UMÍSTĚNÍ VOLEBNÍCH STANOVIŠŤ VE STŘEDOČESKÉM VOLEBNÍM KRAJI PRO VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 2023
(zveřejněno 05.01.2023)


28.12.2022

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitodtí
(zveřejněno 28.12.2022)


14.12.2022

PTAČÍ CHŘIPKA-mimořádná veterinární opatření s působností na celém území ČR od 14.12.2022
(zveřejněno 14.12.2022)


16.11.2022

Veřejná vyhláška-oznámení zastupitelstva obce o vydání a zveřejnění územního plánu
(zveřejněno 16.11.2022 / sejmuto 02.12.2022)


20.10.2022

Územní rozhodnutí (Dománovice - veřejné osvětlení)
(zveřejněno 20.10.2022 / sejmuto 05.11.2022)

RozhodnUtí (stavba garáže a pergoly při RD čp. 48 v obci Dománovice)
(zveřejněno 20.10.2022 / sejmuto 05.11.2022)


08.10.2022

Oznámení Obecního úřadu Dománovice o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dománovice (zveřejněno 08.10.2022)


Opatření obecné povahy KÚ Středočeského kraje, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (zveřejněno 08.10.2022)


24.09.2022

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (zveřejněno 24.09.2022)


13.07.2022

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení (stavba garáže a pergoly při RD č.p. 48 v obci Dománovice) (zveřejněno 13.07.2022 / sejmuto 13.08.2022)


13.06.2022

Oznámení opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 16.06.-05.08.2022 (zveřejněno 13.06.2022 / sejmuto 29.06.2022)


02.06.2022

Oznámení o Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Dománovice na volební období 2022 - 2026 (zveřejněno 02.06.2022 / sejmuto 25.09.2022)


18.05.2022

Veřejná vyhláška-oznámení termínu veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Dománovice na pondělí 20.06.2022 v 15:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Dománovice 9 (zveřejněno 18.05.2022 / sejmuto 27.06.2022)


12.05.2022

ÚZEMNÍ PLÁN DOMÁNOVICE - Upravená verze pro veřejné projednání

01-Výkres základního členění území

02-hlavní výkres

03-výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

04-koordinační výkres

05-výkres širších vztahů

06-výkres předpokládaných záborů půdního fondu

07-textová část - úprava

08-textová část - úprava s vyznačenými změnami


12.05.2022

Rozhodnutí (pozemek parc.č. 161/3 k.ú. Dománovice) (zveřejněno 12.05.2022 / sejmuto 28.05.2022)


04.05.2022

Veřejná vyhláška (doručení návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a oznámení o veřejném projednání návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje) (zveřejněno 04.05.2022 / sejmuto 04.06.2022)


21.04.2022

Výzva k podání cenové nabídky "Dománovice - Veřejné osvětlení" (zveřejněno 21.04.2022 / sejmuto )


20.04.2022

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu)v obci Žehuň (zveřejněno 20.04.2022 / sejmuto )


01.04.2022

Rozhodnutí (rodinný dům č.p. 41 v obci Dománovice) (zveřejněno 01.04.2022 / sejmuto 17.04.2022)


16.03.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dománovice na den 01.04.2022 v 18:00 hodin (zveřejněno 16.03.2022 / sejmuto 01.04.2022)


Dománovice-veřejné osvětlení - oznámení o zahájení územního řízení (zveřejněno 16.03.2022 / sejmuto 16.04.2022)

Dománovice-veřejné osvětlení - oznámení o zahájení územního řízení (situační schema) (zveřejněno 16.03.2022 / sejmuto 16.04.2022)


23.02.2022

Rozhodnutí (pozemek p.č. 73/48 k.ú. Dománovice) (zveřejněno 23.02.2022 / sejmuto 11.03.2022)


09.02.2022

Rozhodnutí (pozemek p.č. 73/49 k.ú. Dománovice) (zveřejněno 09.02.2022 / sejmuto 25.02.2022)


29.01.2022

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení (rodinný dům č.p. 41 v obci Dománovice) (zveřejněno 29.01.2022 / sejmuto 01.03.2022)


27.01.2022

Rozhodnutí (pozemek p.č. 73/34 k.ú. Dománovice) (zveřejněno 27.01.2022 / sejmuto 12.02.2022)


01.12.2021

Seznámení s podklady řízení před vydáním rozhodnutí (pozemek p.č. 73/48 k.ú. Dománovice) (zveřejněno 01.12.2021 / sejmuto 17.12.2021)


15.11.2021

Seznámení s podklady řízení před vydáním rozhodnutí (pozemek p.č. 73/34 k.ú. Dománovice) (zveřejněno 15.11.2021 / sejmuto 01.12.2021)

Seznámení s podklady řízení před vydáním rozhodnutí (pozemek p.č. 73/49 k.ú. Dománovice) (zveřejněno 15.11.2021 / sejmuto 01.12.2021)

Územní rozhodnutí obnova NN levá část (zveřejněno 15.11.2021 / sejmuto 01.12.2021)


15.10.2021

Územní plán Dománovice-oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu (zveřejněno 15.10.2021 / sejmuto 27.11.2021)


20.09.2021

Oznámení o zahájení územního řízení, nařízení veřejného ústního jednání (kabelová přípojka pro stavbu RD v obci Dománovice, stavba č. IE-12-6028378; pozemky parc.č. 506 a 161/3 v katastrálním území Dománovice) (zveřejněno 20.09.2021 / sejmuto 06.10.2021)


09.09.2021

Usnesení o přerušení společného řízení (pozemek p.č. 73/49 k.ú. Dománovice) (zveřejněno 09.09.2021 / sejmuto 25.09.2021)

Usnesení o přerušení společného řízení (pozemek p.č. 73/34 k.ú. Dománovice) (zveřejněno 09.09.2021 / sejmuto 25.09.2021)

Usnesení o přerušení společného řízení (pozemek p.č. 73/48 k.ú. Dománovice) (zveřejněno 09.09.2021 / sejmuto 25.09.2021)


18.08.2021

Oznámení o zahájení územního řízení a řízení o odstranění stavby, nařízení veřejného ústního jednání (obnova NN levá část v obci Dománovice, stavba č. IE-12-6010198) (zveřejněno 18.08.2021 / sejmuto 18.09.2021)

Oznámení o zahájení územního řízení a řízení o odstranění stavby, nařízení veřejného ústního jednání (obnova NN pravá část v obci Dománovice, stavba č. IE-12-6010199) (zveřejněno 18.08.2021 / sejmuto 18.09.2021)


26.07.2021

Info PID - Integrace dopravy Kolínska a Kutnohorska od 01.08.2021

schéma páteřních linek

souhrnná informace o o změně Tarifu PID od 01.08.2021

leták "Kup si kupon. Ušetříš"

změna tarifu PID k 1. srpnu 2021 (Často kladené otázky-cestování ve Středočeském kraji)


14.07.2021

Záměr prodeje nemovité věci (Pozemku parc. č. 73/50 o výměře 1.020 m2 /ostatní plocha/)


03.06.2021

Oznámení o veřejném konání zasedání zastupitelstva obce dne 09.06.2021 od 19:00 hodin


28.05.2021

Usnesení Vlády České republiky č. 485 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5


12.05.2021

Poplatky - rok 2021


Usnesení Vlády České republiky č. 448 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6


Usnesení Vlády České republiky č. 449 k záměru dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví


Vyjádření MeSES k dalšímu postupu obnovy


Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, nařízení veřejného ústního jednání


Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje


Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje


Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021


Ukončení mimořádného veterinárního opatření


05.05.2021

Informační leták hejtmanky ke změnám od 3. května 2021


29.04.2021

Řád pro pohřebište v Obci Dománovice


26.04.2021

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 15.05.2021


22.04.2021

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Středočeský kraj o zpřístupnění k nahlédnutí hromadných předpisných seznamů, jimiž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci daň z nemovitých věcí na rok 2021

Dožádání ve věci vyvěšení veřejné vyhlášky o vyměření daně z nemovitostí na rok 2021


20.03.2021

Usnesení Vlády České republiky č. 297 o přijetí krizového opatření (návštěvy v sociálních službách)

Usnesení Vlády České republiky č. 298 o přijetí krizového opatření (omezení maloobchodu)

Usnesení Vlády České republiky č. 299 o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu)

Usnesení Vlády České republiky č. 300 o změně krizového opatření č. 200, č. 212 a č. 292 (o prodloužení jejich účinnosti do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.)


02.03.2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (samotestování-zaměstnanci od 02.03.2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (povinné testování-zaměstnavatelé od 03.03.2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (změna mimořádného opatření-hlášení do Národního dispecinku očkování ze dne 13.01.2021)


Veřejná hromadná doprava Středočeského kraje


Informační leták hejtmanky Stč kraje (Ochranné prostředky od 1. března)

Informační leták hejtmanky Stč kraje (Pohyb osob od 1. března)

Informační leták hejtmanky Stč kraje (Školy, služby, obchod od 1. března)


Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 České republice


01.03.2021

Usnesení Vlády České republiky č. 196 o vyhlášení nouzového stavu na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27.02.2021

Usnesení Vlády České republiky č. 197 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 198 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 199 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 200 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 201 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 202 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 203 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 204 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 205 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 206 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 207 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 208 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 209 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 210 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 211 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

Usnesení Vlády České republiky č. 212 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 213 k ochrannému opatření Ministerstva zdravotnictví

Usnesení Vlády České republiky č. 213 k ochrannému opatření Ministerstva zdravotnictví (příloha)

Usnesení Vlády České republiky č. 214 k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví

Usnesení Vlády České republiky č. 214 k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví (příloha)

Usnesení Vlády České republiky č. 215 o zajištění a organizaci vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem

Usnesení Vlády České republiky č. 216 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády České republiky č. 217 o přijetí krizového opatření


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (nařízení izolace a karantény od 01.03.2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (nošení ochranných prostředků od 01.03.2021)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví (omezení překročení hranice ČR od 01.03.2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví (seznam zemí s rizikem nákazy COVID-19 od 01.03.2021)


Sbírka zákonů ČR, částka 38 ze dne 26.02.2021


Čestné prohlášení (vzor)

Formulář pro cesty mimo okres (vzor)

Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce (vzor)


Otázky a odpovědi


22.02.2021

Kde budou povinné respirátory (informační leták hejtmanky)


15.02.2021

Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele


27.01.2021

Usnesení vlády ČR ze dne 22. ledna 2021 č. 55 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Usnesení vlády ČR ze dne 22. ledna 2021 č. 56 o změně krizových opatření

Usnesení vlády ČR ze dne 22. ledna 2021 č. 57 o přijetí krizového opatření


Nařízení Státní veterinární správy (mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky)

Tisková zpráva MZe 26.01.2021 (Ptačí chřipka je potvrzena v dalších dvou lokalitách, SVS přijímá veterinární opatření v celé ČR)


20.01.2021

Informace o průběhu odvolacího řízení (Krajský úřad Středočeského kraje č.j. 005971/2021/KUSK)

Informace o průběhu odvolacího řízení (Krajský úřad Středočeského kraje č.j. 005652/2021/KUSK)


14.01.2021

Očkování seniorů 80+ proti COVID-19 (jak se registrovat-včetně odkazu na registrační on-line formulář, co je potřeba pro registraci, kde očkování probíhá, jak očkování probíhá)

Registrace očkování proti COVID-19 pro seniory nad 80 let (leták)

Metodický pokyn MZDR pro očkování-plán provedení a centrální rezervační systém

Doprava pro seniory a OZP


11.01.2021

Vše o očkování proti COVID-19

Vše o očkování proti COVID-19 seniorů 80+

očkovací místa + velkokapacitní odběrová místa (MAPA)


09.12.2020

Vyrozumění o podaném odvolání (pozemek p.č. 73/34 v katastrálním území Dománovice)

Odvolání (pozemek p.č. 73/34 v katastrálním území Dománovice)

Odvolání (pozemek p.č. 73/34 v katastrálním území Dománovice) část 1

Odvolání (pozemek p.č. 73/34 v katastrálním území Dománovice) část 2

Odvolání (pozemek p.č. 73/34 v katastrálním území Dománovice) část 3

Odvolání (pozemek p.č. 73/34 v katastrálním území Dománovice) část 4


Co se změní od pondělí 7.12.2020 ve školství a v dopravě


24.11.2020

Vyrozumění o podaném odvolání (pozemek p.č. 73/49 v katastrálním území Dománovice)

Vyrozumění o podaném odvolání (pozemek p.č. 73/49 v katastrálním území Dománovice) část 2

Vyrozumění o podaném odvolání (pozemek p.č. 73/49 v katastrálním území Dománovice) část 3

Vyrozumění o podaném odvolání (pozemek p.č. 73/49 v katastrálním území Dománovice) část 4a

Vyrozumění o podaném odvolání (pozemek p.č. 73/49 v katastrálním území Dománovice) část 4b

Vyrozumění o podaném odvolání (pozemek p.č. 73/49 v katastrálním území Dománovice) část 5


18.11.2020

Sbírka zákonů ČR, částka 190 ze dne 16.11.2020 (Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření)


21.10.2020

Stavba rodinného domu v obci Dománovice (parc.č. 73/34) - rozhodnutí o společném povolení


13.10.2020

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 8/2020

Postup pro umístění dětí dle NV

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 7/2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 8/2020

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Rozhodnutí o vydání společného povolení (pozemek p.č. 73/49 v katastrálním území Dománovice)