Úřední deska


svoz nebezpečných složek komunálního odpadu (13.04.2019 v 10:30 h.) ..... sbírané druhy nebezpečných odpadů


agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - seznam


výběr poplatků na rok 2019


veřejná vyhláška k pozvánce na projednání 1 verze návrhu pozemkových úprav

veřejná vyhláška k pozvánce na projednání 1 verze návrhu pozemkových úprav (rozdělovník)


schválený rozpočet na rok 2019


záměr prodeje nemovité věci (pozemky za rybníkem) ..... mapa