Úřední deska


Rozpočtové opatření č. 5 (vyvěšeno 10.07.2019 / sejmuto 25.07.2019)


oznámení zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání (vyvěšeno 27.06.2019 / sejmuto ...)


územní rozhodnutí (dělení pozemku v obci Dománovice, pozemek parc. č. 73/52)


zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-oznámení


pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019


svoz nebezpečných složek komunálního odpadu (13.04.2019 v 10:30 h.) ..... sbírané druhy nebezpečných odpadů


agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - seznam


výběr poplatků na rok 2019


veřejná vyhláška k pozvánce na projednání 1 verze návrhu pozemkových úprav

veřejná vyhláška k pozvánce na projednání 1 verze návrhu pozemkových úprav (rozdělovník)


schválený rozpočet na rok 2019


záměr prodeje nemovité věci (pozemky za rybníkem) ..... mapa