Dománovice zřejmě vznikly v průběhu 12. nebo 13. století, nejstarší písemná zmínka o nich pochází z roku 1371, kdy se vzpomíná Slavata z Dománovic (Slawata de Domanowicz). Znovu se Slavata vzpomíná na listině ze dne 15. června 1373, v roce 1378 se uvádí Jaroslav z Dománovic. Ves Dománovice je výslovně písemně uvedena v listině z roku 1386. Počátkem 16. století byly Dománovice připojeny k radovesnickému panství v držení Slavatů z Chlumu, které roku 1607 koupil císař Rudolf II. a připojil ho ke královské komoře a panství Poděbrady, jehož součástí zůstaly až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848. Od roku 1854 do roku 1886 patřily Dománovice jako součást obce Polní Chrčice do okresu Nový Bydžov, poté byly až do roku 1960 samostatnou obcí, od roku 1961 spadající do okresu Kolín. V letech 1961-1990 byly Dománovice součástí obce Ohaře. Původ názvu obce se odvozuje od toho, že se jedná ves lidí Domanových (vladyky Domana). Od roku 1990 jsou Dománovice samostatnou obcí s katastrální výměrou 2,77 km2 a 119 obyvateli (stav k 31.12.2017).