Zastupitelstvo obce Dománovice

Květoslava Vedralová - starostka
Josef Novotný - místostarosta
Ing. Jiří Jelínek
Pavel Vokál
Hana Novotná
Ladislav Pokorný
Jana Štěpánková
4949_ou.JPG