archiv (aktuálně)


záměr prodeje nemovité věci (pozemek parc. č. 73/52) ..... mapa (vyvěšeno 01.08.2019 / sejmuto 16.08.2019)


záměr prodeje nemovité věci (pozemky za rybníkem) ..... mapa


výběr poplatků na rok 2019


zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-oznámení


pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019


svoz nebezpečných složek komunálního odpadu (13.04.2019 v 10:30 h.) ..... sbírané druhy nebezpečných odpadů


veřejná vyhláška k pozvánce na projednání 1 verze návrhu pozemkových úprav

veřejná vyhláška k pozvánce na projednání 1 verze návrhu pozemkových úprav (rozdělovník)


první zasedání okrskové volební komise dne 30.04.2019 v 19:00 hodin

informace o počtu a sídlech volebních okrsků

oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 15.03.2019