Hospodaření obce


Schválený rozpočet na rok 2021


Návrh rozpočtu na rok 2021


Rozpočtové opatření č. 6

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 1


Rozvaha 2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Závěrečný účet za rok 2019

Výkaz zisku a ztráty 2019

Příloha 2019

Hlavní kniha účetnictví 2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019

Účtový rozvrh roku 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019


Rozpočtové opatření č. 7 (vyvěšeno 12.12.2019)

Schválený rozpočet na rok 2020 (vyvěšeno 18.12.2019)

Návrh rozpočtu na rok 2020 (vyvěšeno 04.12.2019 / sejmuto 18.12.2019)

Rozpočtové opatření č. 6 (vyvěšeno 21.08.2019)

Rozpočtové opatření č. 5 (vyvěšeno 10.07.2019 / sejmuto 25.07.2019)

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 1

Závěrečný účet za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018

Výkaz zisku a ztráty 2018

Rozvaha 2018

Příloha 2018

Hlavní kniha účetnictví 2018

Střednědobý výhled Obce Dománovice na roky 2019-2023

Návrh střednědobého výhledu Obce Dománovice na roky 2019-2023

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 1

Schválený rozpočet na rok 2019 (vyvěšeno 27.12.2018)

Návrh rozpočtu na rok 2019 (vyvěšeno 28.11.2018 / sejmuto 27.12.2018)

Schválený rozpočet na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018