Hospodaření obce


Střednědobý výhled Obce Dománovice na roky 2019-2023

Návrh střednědobého výhledu Obce Dománovice na roky 2019-2023

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 1

Schválený rozpočet na rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018

Příloha 2017

Přehled o změnách vlastního kapitálu 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2017

Hlavní kniha účetnictví 2017

Rozvaha 2017

Závěrečný účet za rok 2017

Rozpočtové opatření č. 6

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 1

Návrh rozpočtu na rok 2017