archiv (hospodaření)


Závěrečný účet za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018

Výkaz zisku a ztráty 2018

Rozvaha 2018

Příloha 2018

Hlavní kniha účetnictví 2018

Návrh střednědobého výhledu Obce Dománovice na roky 2019-2023

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 1

Schválený rozpočet na rok 2019 (vyvěšeno 27.12.2018)

Návrh rozpočtu na rok 2019 (vyvěšeno 28.11.2018 / sejmuto 27.12.2018)

Schválený rozpočet na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Příloha 2017

Přehled o změnách vlastního kapitálu 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2017

Hlavní kniha účetnictví 2017

Rozvaha 2017

Závěrečný účet za rok 2017

Rozpočtové opatření č. 6

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 1

Návrh rozpočtu na rok 2017