Povinně zveřejňované informace

Informace jsou zveřejňovány podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Název

Obec Dománovice


2. Důvod a způsob založení

Obec Dománovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů


3. Organizační struktura

Samospráva (Zastupitelstvo - 7 členů)

Květoslava Vedralová - starostka
Josef Novotný - místostarosta
Ing. Jiří Jelínek
Pavel Vokál
Hana Novotná
Ladislav Pokorný
Jana Štěpánková

Státní správa

Květoslava Vedralová - starostka
Jana Štěpánková - ohlašovna


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Dománovice
Dománovice č. 9
280 02 Dománovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Dománovice
Dománovice č. 9
280 02 Dománovice

4.3 Úřední hodiny

Každá středa 19-20 hod.

4.4 Telefonní čísla

321 798 330

4.5 Čísla faxu

321 798 369

4.6 Adresa internetové stránky

domanovice.kolinsko.info/

4.7 Adresa e-podatelny

datová schránka ID: mjaat55
e-mail: domanovice@volny.cz

4.8 Další elektronické adresy

---


5. Bankovní spojení

Případné platby lze poukázat na

číslo účtu: 22925-151/0100


6. IČ

00473707


7. DIČ

CZ 00473707


8. Dokumenty

Rozpočet

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018


9. Žádosti o informace

Žádost o informace

10. Příjem žádosti a dalších podání

Příjem žádosti a dalších podání

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky

12. Formuláře

---


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na úřadu obce.
Doporučujeme vyhledat řešení životních situací na portálu veřejné správy http://portal.gov.cz/portal/obcan/


14. Předpisy

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
- zákon č. 495/2004 Sb., prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění (Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).
- zákon č. 496/2004 Sb., prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění (Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
- zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
- zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
- zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
- zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
- zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
- platné obecně závazné vyhlášky
- usnesení ze zasedání zastupitelstva obce


15. Úhrady za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.


16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou obcí Dománovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2018


18. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. David Záhora, e-mail: poverenec@gepardservices.cz

"Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl ustanoven na základě Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností (subjektem údajů)."

Zásady ochrany a osobních údajů