Povinně zveřejňované informace

Informace jsou zveřejňovány podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Název

Obec Dománovice


2. Důvod a způsob založení

Obec Dománovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů


3. Organizační struktura

Samospráva (Zastupitelstvo - 7 členů)

Květoslava Vedralová - starostka
Josef Novotný - místostarosta
Ing. Jiří Jelínek
Pavel Vokál
Hana Novotná
Ladislav Pokorný
Jana Štěpánková

Státní správa

Květoslava Vedralová - starostka
Jana Štěpánková - ohlašovna


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Dománovice
Dománovice č. 9
280 02 Dománovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Dománovice
Dománovice č. 9
280 02 Dománovice

4.3 Úřední hodiny

Každá středa 19-20 hod.

4.4 Telefonní čísla

321 798 330

4.5 Čísla faxu

321 798 369

4.6 Adresa internetové stránky

domanovice.kolinsko.info/

4.7 Adresa e-podatelny

datová schránka ID: mjaat55
e-mail: domanovice@volny.cz

4.8 Další elektronické adresy

---


5. Bankovní spojení

Případné platby lze poukázat na

číslo účtu: 22925151/0100


6. IČ

00473707


7. DIČ

CZ 00473707


8. Dokumenty

Rozpočet

Rozpočet na rok 2024

Rozpočet na rok 2023

Rozpočet na rok 2022

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018


9. Žádosti o informace

Žádost o informace

10. Příjem žádosti a dalších podání

Příjem žádosti a dalších podání

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky

12. Formuláře

---


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na úřadu obce.
Doporučujeme vyhledat řešení životních situací na portálu veřejné správy http://portal.gov.cz/portal/obcan/


14. Předpisy

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
- zákon č. 495/2004 Sb., prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění (Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).
- zákon č. 496/2004 Sb., prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění (Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
- zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
- zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
- zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
- zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
- zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
- platné obecně závazné vyhlášky
- usnesení ze zasedání zastupitelstva obce


15. Úhrady za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.


16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou obcí Dománovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2018


18. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. David Záhora, e-mail: poverenec@gepardservices.cz

"Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl ustanoven na základě Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností (subjektem údajů)."

Zásady ochrany a osobních údajů