Svazek obcí mikroregionu Kolínské Zálabí

(dobrovolný svazek obcí podle zákona, v rozsahu uvedeném v § 50 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích)

členské obce - Býchory, Dománovice, Jestřabí Lhota, Konárovice, Němčice, Ohaře, Ovčáry, Polní Chrčice, Tři Dvory, Veletov, Volárna, Žehuň


 


dokumenty


01.05.2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Rozvaha DSO za rok 2022

Příloha 2022

Výkaz zisků a ztrát DSO za rok 2022

Komentář k závěrečnému účtu DSO za rok 2022


08.12.2021

Střednědobý výhled DSO "Mikroregion Kolínské Zálabí" na roky 2022-2026

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Informace o možnosti připomínek k návrhu rozpočtu na rok 2022 a Střednědobému výhled DSO "Mikroregion Kolínské Zálabí" na roky 2022-2026


30.04.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2019

Informace o možnosti vyjádřit se k návrhu závěrečného účtu DSO za rok 2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO za rok 2019

Rozvaha DSO za rok 2019

Výkaz zisků a ztrát DSO za rok 2019

Příloha 2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Komentář k závěrečnému účtu DSO za rok 2019


07.04.2020

Leták MAS Zálabí - karanténa


Návrh střednědobého výhledu DSO na roky 2020-2025 (vyvěšeno 02.12.2019)

Návrh rozpočtu na rok 2020 (vyvěšeno 02.12.2019)

Informace o možnosti vyjádřit se k návrhu závěrečného účtu DSO za rok 2018

Příloha 2018

Výkaz zisků a ztrát DSO za rok 2018

Rozvaha DSO za rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO za rok 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Komentář k závěrečnému účtu DSO za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2018

Střednědobý výhled hodpodaření DSO na roky 2019 - 2023

Návrh rozpočtu DSO na rok 2019

Komentář k závěrečnému účtu DSO za rok 2017

Příloha

Výkaz zisků a ztrát DSO za rok 2017

Rozvaha DSO za rok 2017

Výkaz hospodaření DSO za rok 2017

Závěrečný účet DSO za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017

Rozpočtový výhled DSO na toky 2017 - 2021

Návrh rozpočtu DSO na rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016

Závěrečný účet DSO za rok 2016

Výkaz zisků a ztrát DSO za rok 2016

Rozvaha DSO za rok 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO za rok 2016

Návrh rozpočtu DSO na rok 2016