z historie

Na okraji obce Dománovice se nachází krásný rybník s okolními retenčními nádržemi. Historie rybníku sahá pravděpodobně až do 14. století, kdy právě kolem něj začali obyvatelé obce stavět první domky a stavení. Rybník byl od té doby obyvateli udržován až do dnešní podoby, protože byl především nejbližším zdrojem vody. K větší zdokumentované revitalizaci rybníka došlo již v roce 1976. K dosud největší a nejzásadnější revitalizaci rybníka pak došlo v roce 2013. Při této došlo k opravě celého tělesa hráze, rybniční výpustě, odbahnění dna a vytvoření obvodové stoky. Dále byly vytvořeny přilehlé retenční nádrže na podporu biodiverzity okolní drobné fauny i flóry. V květnu roku 2013 po velkém jarním tání a přívalových deštích ukázal rybník s nově vybudovaným bezpečnostním přelivem svou bezpečností úlohu.Bylo to období, kdy byl rybník od ukončení revitalizačních prací poprvé napuštěn na plnou vodu a z fotografií je patrné, že tehdy celé jeho dno pokrývaly vodní rostliny, zejména rákos a orobinec. Rybník se dnes řadí mezi nejhezčí nádrže v okolí. Je obýván řadou vzácných živočichů, lidem tak slouží nejen k odpočinku, ale i ke kontaktu s okolní přírodou. Ačkoliv naši předkové na rybníku ryby chytali odjakživa, tak až v roce 2016 byl Dománovický rybník vyhlášen státním orgánem rybářství jako mimopstruhový rybářský revír č.: 02 791 001. Uživatelem revíru je sama obec s odborným rybářským hospodářem. O údržbu rybníka, zarybnění a s tím související práce se starají obyvatelé obce. Chov ryb je provozován striktně extenzivním způsobem. Při zarybnění je kladen důraz na nepřerybnění žádným druhem ryby. Cílem je vytvoření přirozeného rybího společenstva, s jakým se na podobných vodách dnes již prakticky nesetkáme. Rybí obsádka je koncipována tak, aby byla schopná trvalé a přirozené reprodukce a neohrožovala ostatní vodní živočichy.


---------------------------------------------------------------


Z HISTORIE                   SPORTOVNÍ RYBOLOV                 PRAVIDLA LOVU RYB